Acupunctuur Langeveld
Acupunctuur Langeveld
Acupunctuur Langeveld
Acupunctuur Langeveld

De behandeling

Hoe gaat een acupunctuur behandeling in zijn werk? Hieronder kunt u stapsgewijs zijn wat u kunt verwachten bij een acupunctuur behandeling bij Langeveld.

Het onderzoek

De acupuncturist besteedt veel tijd en aandacht aan het stellen van een goede diagnose. De meeste mensen kunnen duidelijk hun klacht benoemen. Dat is belangrijke informatie maar voor de acupuncturist is het niet genoeg. Omdat hij lichaam en geest als één geheel ziet, is hij op zoek naar aanvullende informatie. Hij zal u allerlei vragen stellen over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid.

Het stellen van de juiste diagnose bestaat uit vier delen; een gesprek, het aandachtig kijken, de tongdiagnose en de polsdiagnose.

Het gesprek

Als u voor de eerste keer bij een acupuncturist komt, praat hij uitgebreid met u over uw klacht. Maar er komen ook andere dingen aan bod, zoals uw eetlust, stoelgang en slaappatroon. Als u een vrouw bent, vraagt hij naar het verloop van uw menstruatie-cyclus. Ook wil de acupuncturist dingen weten over uw dagindeling, uw werkzaamheden en uw humeur. En of u een ochtend- of een avondmens bent.

Deze brede invalshoek geeft de acupuncturist een goed beeld van uw dagelijkse functioneren. En daaruit kan hij afleiden hoe het is gesteld met uw energiebalans.

Aandachtig kijken

Door aandachtig naar u te kijken, komt de acupuncturist ook veel te weten over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Zo vertellen uw lichaamstaal en –houding veel over hoe u zich voelt. Maar ook de conditie en mogelijke verkleuringen van uw huid, de tekening in uw gezicht en de conditie van uw haar en nagels bieden een schat aan informatie over uw energiebalans

De tongdiagnose

Uw tong geeft veel informatie over uw gezondheid. De acupuncturist kijkt of er veel of weinig aanslag op zit. Wat is de kleur van uw tong en de aanslag? Zitten er kloofjes of pukkeltjes op uw tong? Wat is de vorm van uw tong en hoe is de vochtigheid?

De polsdiagnose

Voor de acupuncturist is het voelen van de pols een heel belangrijke manier om tot een diagnose te komen. Dat gaat wat verder dan ‘even de pols voelen’. Bij elk polsgewricht voelt hij op drie plaatsen en op drie verschillende diepten. Door op elke plek nauwkeurig de spanning, de breedte, de diepte en de snelheid te meten, komt de acupuncturist veel te weten over de hoeveelheid en de kwaliteit van de energie in de verschillende organen.

Na de behandeling

De meeste mensen voelen zich na een acupunctuurbehandeling heerlijk loom en moe. Daarbij kunt u soms een dof en zwaar gevoel krijgen in het behandelde deel van uw lichaam. Dat is normaal en het gevoel trekt vanzelf weer weg. Doorgaans worden deze reacties na een paar behandelingen minder sterk.

Vergoeding

De NVA onderhoudt contact met zorgverzekeraars en verstrekt informatie zodat de vergoedingen op peil gehouden en/of verbeterd worden.
Steeds meer zorgverzekeraars eisen aansluiting bij een koepelorganisatie;

Alle NVA-acupuncturisten zijn daarom aangesloten bij de KAB-koepel.

Hier vindt u een door de NVA verzameld overzicht van vergoedende zorgverzekeraars 2013.

Als u zeker wilt weten of uw acupunctuurbehandeling wordt vergoed, kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Hygiëne

De acupuncturisten die zijn aangesloten bij de NVA zijn verplicht te werken volgens strenge hygiënevoorschriften. Deze gelden voor de behandelkamer, alle handelingen en het gebruik van de naalden. NVA-acupuncturisten werken met steriele wegwerpnaalden.

Privacy

De NVA beveelt haar leden volledige openheid van zaken aan naar de patiënt, volgens de huidige opvatting in de gezondheidszorg. Naar derden hanteren leden van de NVA de medische geheimhoudingsregeling in overeenstemming met de wetgeving.

Start typing and press Enter to search